புலம்பல்கள் - PULAMBALGAL

Tuesday, February 27, 2007

DISCLOSURE BLUFF!!

I was reading Disclosure by Michael Crichton and it was wierd, when one of the character, Arthur Khan (a malaysian plant manager or something like that) exclaims "Jesus!!". How did the author / reviewers mis this bluff. A malaysian guy with a muslim name, says "Jesus!!" when gets excited. I dont think so.

Check for yourself if you dont beleive. This happens in the recoreded conversation between Meredith Johnson and Arthur Khan, sent to Tom Sanders by the plant foreman Mohammad Jaffer. It comes at almost the end of the novel.

-S

Labels:

posted by ACE !! at 9:24 PM

1 Comments:

இதெல்லாம் ஒரு flow-ல வரதுதான் தல!!
நான் கூட ஒரு கதையில ஒரு இந்திய பொண்ணு பேச்சு வாக்குல அப்படி சொல்றா மாதிரி எழுதியிருந்தேன்!! :-)

June 7, 2007 at 7:10 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home