புலம்பல்கள் - PULAMBALGAL

Tuesday, February 27, 2007

HEALTH IS WEALTH

Certainly.. there is no worst feeling in life than being sick. My usual annual quota of sickness came very early this year. On thursday i had this very irritating feeling in my throat and headache and immediatly i knew i m going to be sick. (may be the feeling that you are going to get sick is worse than being sick). I took fever reducer pills and went to sleep. The next day was a nightmare, my throat and head hurt like nobody's business.

I somehow managed to go to office and one of my collegue gave me the best message of my life : our company allows 5 days sick leave per year. Great.. thanking all the gods, I came home and tried to sleep of the sickness. I was so weak, that i couldnt fight the sickness alone, so took some help from a physician. He shocked me saying my throat, sinus and ear are infected and my throat is red like beetroot. That description was the last thing i need.

And, this physician was kind of weird in more than one way. He pronounced my first name and last name correctly (99.5%). I was stunned.. one of the very few foreigners to pronounce it properly. He joked he is not from this country so he learnt to read well. (It could be true). And he examined me and told me to wait in the waiting area and he will prescribe the medicines. Crap.. why can't he write it down in a letterpad and give it to me. I have already been there for 45 minutes with all sort of pain and aches all over my body. A few minutes later i was given a printed out prescription form. Height of technology.. hmm..

After coming back all these useless thoughts went over my head

-> Did the dr refered some books for what medicine to give me?? Thats why it took so long??
-> Or may be he would have done a search on his comp, to get medicines for my ailments
-> May be he learnt to read well but not to write so well. :)

Whatever it is yamariyom paraparame

-S

Labels:

posted by ACE !! at 9:29 PM

3 Comments:

indha oorla thappa kudutha neenga sue pannalaam.. so i believe atleast booka pathaavadhu or consult panniyaavadhu kudithirundhaalum ungalukku nallathu dhaan.. thaane kudukardha vida:)-

March 12, 2007 at 1:08 AM  

what u say makes sense.. aana athukkaaga avlo neram wait panrathellam kodumai..

March 13, 2007 at 1:33 AM  

This comment has been removed by a blog administrator.

May 5, 2007 at 5:26 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home